Vybavení

 

Seznam odborné literatury – výběr

 

Knihy – domácí zvířata, pes, kočka, …

 • Beránek, J., Hanzlíček, D., Najman, K. Rentgenologie hrudníku. Brno; Noviko, 2006
 • Birchard, S., J., Sherding, R., G. Saunders Manual of Small Animal Practice. Philadelphia; WB Saunders, 1994
 • Černý, H. Veterinární anatomie pro studium a praxi. Brno; Noviko, 2002
 • Doležel, R., Kudláč, E. a kol. Veterinární gynekologie. Brno, VFU, 1997
 • Doležel, R., Kudláč, E. a kol. Veterinární porodnictví. Brno, VFU, 2000
 • Doubek, J. a kol. Veterinární hematologie. Brno; Noviko a. s., 2003
 • Erhardt, W., Henke, J., Lendl, C. Narkose – notfälle. Stuttgart; Enke, 2002
 • Fossum T. W. Small Animal Surgery. Texas, USA; Moosby-Year Book, Inc., 1997
 • Gilson, S.,D. Chirurgie měkkých tkání malých zvířat. Plzeň; Medicus Veterinarius, 1998
 • Harvey, R., G., Harari, J., Delauche, A., J. Nemoci uší psa a kočky. Plzeň; Medicus Veterinarius, 2001
 • Harvey, R., G., McKeever, P., J. Kožní nemoci psa a kočky. Plzeň; Medicus Veterinarius, 1998
 • Henke, J., Erdhardt, W. Léčba bolesti malých a domácích zvířat. Praha, Grada Publishing, 2005
 • Hrozinek, M., C., Schmidt, V., Lutz, H. Nemoci koček. Bratislava; Pro-Trade, 2003
 • Chroust, K., Lukešová, D., Modrý, D., Svobodová, V. Veterinární protozoologie. Brno; VFU, 1997
 • Kirby, R. Akutní medicína a intenzivní péče u malých zvířat. Plzeň; Medicus Veterinarius, 1998
 • Kolda, J., Komárek, V. Anatomie domácích ptáků. Praha; ČAZV a SZN, 1958
 • Kottman, J., Raušer, P., Kecová, H., Trnková, P., Krisová, Š. Veterinární oftalmologie. Brno; Noviko, 2003
 • Kučera, J. a kol. Nefrologie a urologie psa a kočky. Brno; Noviko, 2007
 • Moriello, K., A. Dermatologie malých zvířat. Plzeň; Medicus Veterinarius, 2005
 • Mueller, R., S. Manual for the Small Animal Practice – Dermatogy made easy. Leipzig; BE VetVerlag, 2004
 • Niemiec, B., A. Stomatologie psa a kočky. London; Manson Publishing/The Veterinary Press Medicus Veterinerius, 2011
 • Rang, H., P., Dale, M., M., Ritter, J., M. Pharmacology. Edinburgh; Churchill Livingstone, 1999
 • Reece, W., O. Fyziologie domácích zvířat. Praha; Grada, 2000
 • Riis, R., R. Oftalmologie malých zvířat. Plzeň; Medicus Veterinarius, 1994
 • Schaer, M. Clinical Signs in Small Animal Medicine. London; Manson-Publishing, 2008
 • Schrey, Ch., F. Terapie urgentních stavů psa a kočky. Praha; Grada Publishing, 2006
 • Sparkes, A., Caney, S. Medicína koček. Plzeň; Medicus Veterinarius, 2004
 • Suchopár, J. a kol. Remedia Compendium, čtvrté vydání. Praha; Panax, 2009
 • Svoboda, M., Doubek, J. Endokrinologie psa a kočky. Brno; ČAVLMZ, 1998
 • Svoboda, M., Pospíšil, Z. a kol. Infekční choroby psa a kočky. Brno; ČAVLMZ, 1996
 • Svoboda, M., Senior, D., F., Doubek, J., Klimeš, J. a kol. Nemoci psa a kočky I. díl. Brno; Noviko, 2000
 • Svoboda, M., Senior, D., F., Doubek, J., Klimeš, J. a kol. Nemoci psa a kočky II. díl. Brno; Noviko, 2001
 • Svobodová, V., Svoboda, M. Klinická parazitologie psa a kočky. Brno; ČAVLMZ, 1995
 • Swaim, S., F., Renberg, W., C., Shike, K., M. Small Animal Bandaging, Casting and Splinting Techniques. Iowa; Wiley-Blackwell, 2011
 • Šimůnek, J., Smola, J. Antibiotika, sulfonamidy a chinolony ve veterinární medicíně. Tišnov; Steinhauser SRO, 1998
 • Šnirc, J. a kol. Klinická veterinárna farmakológia. Nitra; Pharmagal, 2007
 • Šrenk, P., Jaggy, A. Klinická neurologie. Brno; Noviko, 2000
 • Verstraete, F., J., M. Veterinární stomatologie. Plzeň; Medicus Veterinarius, 1999
 • Ware, W., A. Cardiovascular Disease in Small Animal Medicine. London; Manson-Publishing, 2007
 • Wintzer, H.-J. Nemoci koní. Bratislava; Hajko & Hajková, 1999

 

Knihy – zoozvířata, drobní savci, ptáci, plazi, exoti, …

 • Bell, K., M. Are Cheetahs Really Just Big Cats? Nottingham; University Press, 2010
 • Berghoff, P., C. Malé hlodavce – choroby a chov. Bratislava; Hajko & Hajková, 1999
 • Brown, S., A., Rosenthal, K., L. Drobní savci ve veterinární medicíně. Plzeň; Medicus Veterinarius, 1997
 • Campbell, T., W., Grant, K., R. Clinical Cases in Avian and Exotic Animal Hematology and Cytology. Iowa; Wiley-Blackwell, 2010
 • Carpenter, J., W. Exotic Animal Formulary. 3rd Edition. St. Louis; Elsevier Sauders, 2005
 • Cooper, J., E. Birds of Prey – Healt & Disease. Oxford; Blackwell Publishing, 2002
 • Čítek, J., Svobodová, Z., Tesarčík, J. Nemoci ryb. Praha; Informatorium, 1992
 • Fowler, M. E., Miller, R., E. ZOO and Wild Animal Medicine Current Therapy. 4th Edition. St. Louis; Elsevier Sauders, 1999
 • Fowler, M. E., Miller, R., E. ZOO and Wild Animal Medicine Current Therapy. Volume Six. St. Louis; Elsevier Sauders, 2008
 • Fowler, M. E., Miller, R., E. ZOO and Wild Animal Medicine. Fifth Edition. St. Louis; Elsevier Sauders, 2003
 • Fowler, M., E. Restraint and Handling of Wild and Domestic Animals. Ames; Blackwell Publishing, 2008
 • Frye, F., L. Reptile Care. Neptune City; T.F.H. Publication, 1991
 • Gage, L., J. Hand-Rearing Wild and Domestic Mammals. Iowa; Blackwell Publishing, 2002
 • Göltenboth, R., Klös, H.-G. Krankheiten der Zoo- und Wildtiere. Berlin; Blackwell Wissenschafts-Verlag, 1995
 • Hes, O., Duda, Z., Hnízdo, J., Pantchev, N., Bulantova, J., Vrabec, V. Boa constrictor – Biologie, Pflege, Zucht, Erkrankungen. Offenbach; Herpeton, 2007
 • Hnízdo, J., Pantchev, N. Medical Care of Turtles and Tortoises. Frankfurt am Main; Chimaira, 2011
 • Jacobson, E., R. Infectious Diseases and Pathology of Reptiles. Boca Raton; Taylor & Francis, 2007
 • Jarofke, D., Lange, J. Plazy – choroby a chov. Bratislava; Hajko & Hajková, 1999
 • Johnson-Delaney, C. Exotic Medicine – Companion Handbook for Veterinarians. Lake Worth; Wingers Publishing, Inc, 1996
 • Jurajda, V. Farmakoterapie ptáků. Brno; Noviko, 1999
 • Jurajda, V. Vademecum drůbežáře. Plzeň; Medicus Veterinarius, 1995
 • Keeble, E., Meredith, A. BSAVA Manual of Rodents and Ferrets BSAVA, 2009
 • Keeble, E., Meredith, A. Rabbit Medicine and Surgery. London; Manson Publishing, 2006
 • Knotek, Z. a kol. Nemoci plazů. Brno; ČAVLMZ, 1999
 • Köhler, G. Nemoci obojživelníků a plazů. Praha; Brázda, 2002
 • Komárek, V., Štěrba, O., Fejrar, O. Anatomie a embryologie volně žijících přežvýkavců. Praha; Grada Publishing, 2001
 • Lucký, Z. Péče o zdraví a prevence chorob ryb. Praha; Naše vojsko, 1986
 • Mader. D., R. Reptile Medicine and Surgery. St. Louis; Elsevier Sauders, 2006
 • McAtrhur, S., Wilkinson, R., Meyer, J. Medicine and Surgery of Tortoises and Turtles. Oxford; Blackwell Publishing, 2004
 • Melnik, O., P., Kostjuk, V., V., Ševčenko, P., G. Anatomija ryb, Kyjev; Centr učbovoj literatury, 2008
 • Meredith, A., L., Keeble, E., J. Wildlife Medicine and Rehabilitation. London; Manson Publishing, 2011
 • Meredith, A., L., Johnson-Delaney, C. BSAVA Manual Exotic Pets, V. Editon. BSAVA, 2010
 • Oglesbee, B., L. Blackwell´s Five-Minute Veterinary Consult: Small Mammal. 2nd Edition. Iowa; Wiley-Blackwell, 2011
 • Quesenberry, K., E., Carpenter, J., W. Ferrets, Rabbits and Rodents. Clinical Medicine and Surgery. 3rd Edition. St. Louis; Elsevier Sauders, 2012
 • Richardson, V., C., G. Diseases of Small Domestic Rodents. Oxford; Blackwell Publishing, 2003
 • Ritchie, B., W., Carter, K. Avian Viruses – Function and Control. Lake Worth; Wingers Publishing, Inc, 1995
 • Ritchie, B., W., Harrison, G., J., Harrison, L., R. Avian medicine, principles and application. Lake Worth; Wingers Publishing, Inc, 1994
 • Samour, J. Exotic Animal Medicine – Review and Test. Elsevier Saunders, 2012
 • Svoboda, J. Problematika chovu a chorob fretek. Český Těšín; FINIDR, 1998

 

Sborníky – domácí zvířata, pes, kočka, …

 • Aktuální přístup k léčbě onemocnění dolních cest močových u koček. Hnanice u Znojma; Medipet, 2008
 • Diagnostika, léčby a prevence vybraných onemocnění trávicího ústrojí a nejvýznamnějších metabolických poruch skotu. Plzeň; Medicus Veterinarius, 1993
 • Gastroenterologie koní – sborník ČHS 2001
 • Gastroenterologie a etologie a nový přístup k pacientům – sborník ČAVLMZ 2005
 • Geriatrie – nemoci stárnoucích a starých pacientů – sborník ČAVLMZ. Brno; Noviko, 2000
 • Infekční a parazitární nemoci malých zvířat – sborník ČAVLMZ 1995
 • Nemoci dýchacího ústrojí koní – sborník ČHS 1997
 • Neonatologický a pediatrický pacient – sborník ČAVLMZ 2000
 • Onkologie malých zvířat – sborník ČAVLMZ 1998
 • Onkologie pro praktického veterinárního lékaře, Veterinární technik a problémy mobility psa a kočky – Sborník ČAVLMZ 2008
 • Ortopedie koní – sborník ČHS 1996
 • Praktický přístup k infuzní terapii v malé praxi. Zlín; Medipet, 2006
 • Small animal infection diseases – sborník SAVLMZ 2009
 • Stomatologie psů – parodontologie – sborník ČAVLMZ 2001
 • Veterinary Clinics of North America – praxe malých zvířat. Efektivní komunikace ve veterinární medicíně. Praha; Pierot, 2008
 • Veterinary Clinics of North America – praxe malých zvířat. Fyziologie dýchání, onemocnění dýchacích cest a jejich diagnostika. Praha; Pierot, 2008
 • Veterinary Clinics of North America – praxe malých zvířat. Klinická patologie a diagnostické techniky. Praha; Pierot, 2008
 • Veterinary Clinics of North America – praxe malých zvířat. Možnosti veterinární onkologie. Praha; Pierot, 2008
 • Veterinary Clinics of North America – praxe malých zvířat. Štítná žláza. Praha; Pierot, 2008
 • Veterinary Clinics of North America – praxe malých zvířat. Veterinární medicína založená na důkazech. Praha; Pierot, 2008
 • Veterinary Clinics of North America – praxe malých zvířat. Oxydační stres: role mytochondrií, volných radikálů a antioxydantů. Praha; Pierot, 2009
 • Zlomeniny u malých zvířat a jejich léčba – sborník ČAVLMZ 1996.
 • Zobrazovací metody v kočičí medicíně – sborník ČAVLMZ 2008

 

Sborníky – zoozvířata, drobní savci, ptáci, plazi, exoti, …

 • Aktuální problémy reprodukce v chovech plazů, exotických ptáků a drobných savců – sborník VFU 2004
 • Aktuální problémy intoxikace v chovech plazů, exotických ptáků a drobných savců – sborník VFU 2005
 • Erkrankungen der Zootiere – sborník IZW 2005
 • Exoti a zoozviřata I. seminář – anesteziologie, chirurgie – sborník CAZWV 2000
 • Exoti a zoozvířata III. seminář – klinická diagnostika infekčních a neinfekčních nemocí – sborník CAZWV 2002
 • Exoti a zoozvířata IV. seminář – endoskopie a cytologie – sborník CAZWV 2003
 • Exoti a zoozvířata V. seminář – řešení akutních stavů – sborník CAZWV 2004
 • Exoti a zoozvířata VI. seminář – výživa a poruchy metabolismu – sborník CAZWV 2005
 • Exoti a zoozvířata VII. seminář – Infekce – dagnostika a efektivní terapie – sborník CAZWV 2006
 • Exoti a zoozvířata VIII. seminář – reprodukce – sborník CAZWV 2007
 • Exoti a zoozvířata IX. seminář – veterinární aspekty chovu – sborník CAZWV 2008
 • Exoti a zoozvířata X. seminář – gastroenterologie – sborník CAZWV 2009
 • Exoti a zoozvířata XI. seminář – Řízená reprodukce – sborník CAZWV 2010
 • Exoti a zoozvířata XII. seminář – Dermatologie – sborník CAZWV 2011
 • Exoti a zoozvířata XIII. seminář – Infekční choroby – sborník CAZWV 2012
 • Proceedings of the International Conference on Diseases of Zoo and Wild Animals – sborník IZW 2009
 • Proceedings of the International Conference on Diseases of Zoo and Wild Animals – sborník IZW 2010
 • Soft Tissue Surgery in Exotic Pet Animal – sborník CAZWV. Brno; 2009
 • Veterinární problematika chovu plazů v zajetí I. – sborník ČSVM 1990
 • Veterinární problematika chovu plazů v zajetí II. – sborník ČSVM 1991
 • Veterinary Dentistry Conference Exotic Pets – sborník CAZWV. Brno; 2007
 • Zobrazovací techniky u exotických zvířat – sborník. Liberec; 2010

 

Paperbacks

 • Bjerkaas, E., Pavlica, Z. Manifestace systémových onemocnění na očích, uších a v dutině ústní psa a kočky. Praha; ČAVLMZ, 1999
 • Davides, Ch., Shell, L. Algoritmické diagnostické postupy v praxi malých zvířat. Plzeň; Medicus Veterinarius, 2007
 • Fossum, T., W. Operace pohlavních orgánů, endokrinního systému a sleziny. Brno; 2005
 • Griffin, C., E., Svobodová, Z., Patel, A. Pruritus u psa – diagnostika a terapie. Brno; 2007
 • Hanák, J. Základy diagnostiky u koní z aspektu sportovní veterinární medicíny. Plzeň; Medicus Veterinarius
 • Kecová, H., Gerding, P., A., Nečas, A. Příčiny slepoty a projevy celkových onemocnění na oku. Brno; 2005
 • Mertens, D., Mertens M., McD., Nečas, A. Otitidy a možnosti jejich chirurgického řešení. Hradec Králové; 2003
 • Mezerová, J., Žert, Z. Rány u koní. Brno; VFU, 1996
 • Nečas, A., Toombs, J., P., Johnson, A., J. Zevní skeletní fixace a biologická léčba fraktur. Brno; VFU, 1998
 • Neel, J., Piperisová, I. Cytologie I. Brno; 2008
 • Neel, J., Piperisová, I. Cytologie II. Brno; 2009
 • Nickel, R., Kučera, J., Nečas, A., Hlinomazová, Z., Kecová, H., Lorencová, J. Diagnostika a léčba poruch mikce. Brno; 2006
 • Nichols, R. Endokrinologie I. Brno; 2010
 • Poteet, B., A., Nečas, A., Dvořák, M., Proks, P., Krupa, P. Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění gastrointestinálního systému. Brno; 2006
 • Raušer, P. a kol. Anestézie pacientů s orgánovým deficitem. Brno; Noviko, 2005
 • Raušer, P. a kol. Umělá plicní ventilace. Brno; Noviko, 2006
 • Vít, P., J., Beránek, J. Praktická oftalmologie psa.
 • Willard, M., D. Současné pojetí diagnostiky a terapie nemocí jater. Brno; 2008

 

Ostatní

 • Droste, C., von Planta, M. Memorix – vademecum lékaře. Praha; Scientia medica, 1992
 • Fučíková, T. a kol. Základy klinické imunologie. Praha; RDI PRESS, 1994
 • Mazánek, J. Nádory orofaciální oblasti. Praha; Victoria Publishing, 1997
 • Rozsíval, P. a kol. Infekce oka. Praha; Grada Publishing, 2003
 • Trojan, S. a kol. Lékařská fyziologie. Praha; Grada Publishing, 1996