Naše ordinace

 

Veterinární ordinace StarVet ve Starém Plzenci se svým rozsahem činnosti, zaměřením a nabízenými službami řadí k veterinárním pracovištím středního typu a navazuje na původní veterinární ošetřovnu MVDr. Zdeňka Rampicha.

 

Po dvojím stěhování v roce 2005, respektive 2007 došlo k prostorovému rozšíření zázemí, což umožnilo začít poskytovat i dříve nedostupné služby našim klientů. V roce 2014 byla na nynější adrese vybudováno nové veterinární pracoviště, kde jsou  dispozici 2 ordinační místnosti, oddělený operační sál. K dispozici je rentgenologické a sonografické zázemí a pracoviště bylo vybaveno dalšími diagnostickými, monitorujícími a terapeutickými přístroji a nástroji, včetně zubařské vrtačky pro dentální medicínu. Významnou součástí se pak stala hospitalizace, kde je zázemí pro intenzivní péči o nemocné plazy, ptáky, drobné savce a samozřejmě i kočku nebo psa.

 

Veterinárními lékaři na našem pracovišti jsou MVDr. Alexandra Filipová a MVDr. Jan Pokorný. Jmenovaní provádějí veterinární činnost také jako výhradní veterináři v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Od září roku 2011 je pak dalším členem našeho lékařského týmu MVDr. Václav Benedikt.

 

Naše pracoviště poskytuje veterinární služby zaměřené do dvou základních směrů.

 

Na jedné straně je to standardní diagnostika, medicína a prevence psa a kočky včetně operativy vyjma náročných ortopedických operací, operací dutiny hrudní a neurologických, očních či jiných úzce specializovaných zákroků (viz. rubrika „služby“).

 

Na straně druhé v plné šíři využíváme znalostí a zkušeností nabytých při práci s pacienty Zoologické a botanické zahrady města Plzně a zejména pak odborných znalostí průběžně získávaných a osvojovaných naodborných seminářích, kurzech a workshopech zaměřených naproblematiku exotických, volně žijících a zoozvířat. Z tohoto důvodu můžeme našim klientům nabídnout kvalifikované veterinární služby pro drobné savce, dravé ptáky, papoušky, ostatní exotické ptactvo a plazy. Dále poskytujeme možnost ošetření zvířat v cirkusech, farmových a jiných chovech (kožešinová zvířata, vysoká zvěř, pštrosi, šelmy, …).

 

Nedílnou součástí našich služeb je odchyt volně se pohybujících zvířat pomocí narkotizačních zbraní.