Služby

 

Klinická diagnostika

 • základní všeobecné klinické vyšetření
 • podrobné vyšetření jednotlivých orgánových soustav
 • předoperační vyšetření
 • odběry vzorků pro laboratorní vyšetření
 • RTG vyšetření
 • SONO (včetně diagnostiky gravidity)
 • nativní mikroskopie
 • cytologické vyšetření odebraných vzorků
 • parazitologické vyšetření (kožní vzorky, trus, krev)
 • měření očního komorového tlaku
 • ambulantní měření glykémie glukometrem
 • ambulantní vyšetření moči včetně měření hustoty refraktometrem

Aplikovaná terapie

 • zubní medicína (odstraňování zubního kamene, záchovná stomatologie, zubní chirurgie)
 • komplexní řešení zánětů uší
 • terapie nemocí spojivky, rohovky a očních víček
 • interní medicína
 • chirurgie měkkých tkání
 • ortopedické operace pouze u drobných zvířat (mimo psa a kočky)
 • moderně vedená injekční anestézie včetně přístrojového monitoringu vitálních funkcí
 • inhalační anestézie isofluranem včetně přístrojového monitoringu vitálních funkcí

Praxe v oboru volně žijících, exotických a zoozvířat

 • diagnostika a terapie chorob doma chovaných drobných savců, ptáků a plazů
 • diagnostika a terapie chorob volně žijících, exotických a zoozvířat
 • distanční aplikace léčiv, imobilizace narkotizačními zbraněmi a odchyt zvířat

Preventivní medicína

 • účinná vakcinační schémata
 • antiparazitární programy
 • dietologie
 • kastrace
 • prodej kvalitních krmiv

Ostatní

 • čipování zvířat a jejich evidence
 • identifikace čipovaných zvířat
 • vydávání cestovních pasů pro zvířata
 • po předchozí dohodě nabízíme možnost výjezdu k případům

Ceník vybraných služeb platný od 1. 1. 2022

Ceník 2022

sazba DPH je ze zákona Váš příspěvek do státního rozpočtu

tabulka uvádí cenu naší práce (kurzíva) a cenu s DPH (tučně)

Všechny zde uvedené ceny jsou smluvní!!!

Každý pacient musí být předem objednaný na konkrétní termín!!!

– i v případě akutního problému je potřeba se nejprve telefonicky domluvit!!!

– za přijetí neobjednaného pacienta je automaticky účtován pohotovostní příplatek 500 Kč bez DPH!!!  

Ceny neobsahují náklady za léčiva a materiál, ty jsou odvislé od velikosti pacienta a ceny materiálu.

Celkovou cenu za plánovaný zákrok Vám vykalkulujeme na základě klinického vyšetření pacienta.

Pokud budete mít k našemu ceníku jakýkoli dotaz, rádi Vám odpovíme.