MVDr. Jan Pokorný

veterinární lékař

 • absolvent Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v roce 2002
 • držitel Osvědčení veterinární léčebné a preventivní činnosti v plném rozsahu
 • držitel Registrace pro vydávání veterinárních cestovních pasů a odběru vzorků k sérologickému testu prokazující ochranné protilátky proti vzteklině
 • držitel Registrace pro vystavování pasů pro cirkusová zvířata
 • držitel Rozhodnutí o povolení k zacházení s přípravky s obsahem ethorfinu k imobilizaci zvířat (jediný v Plzeňském kraji)
 • držitel Zbrojního průkazu pro imobilizační zbraně
 • držitel Rozhodnutí o udělení oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (Rtg)
 • držitel Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15d odst. 3 zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • člen Komory veterinárních lékařů ČR, registrační číslo 4414
 • vizitka na stránkách KLV ČR (klikni)
 • člen České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (CAZWV)
 • od roku 2002 je veterinářem Zoologické a Botanické zahrady města Plzně
 • aktuální počet kreditů získaných v rámci kontinuálního vzdělávání za roky 2017 – 2019: 870
 • člen představenstva Komory veterinárních lékařů

Absolvované odborné semináře, kurzy a další vzdělávání

 • Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Cytologie, endoskopie
  4. – 5. 10. 2003 v Židlochovicích
 • Aktuální problémy v chovech plazů, exotických ptáků a drobných savců
  26. 6. 2004 v Brně
 • Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Urgentní medicína
  2. – 3. 10. 2004 v Brně
 • Gastroenterologie
  9. 4. 2005 v Hradci Králové
 • Evropské přednáškové turné: Zdravotní onemocnění koček – Diabetes mellitus a obezita
  23. 5. 2005 v Praze
 • 42. Internationalen Symposium über die Erkrankungen der Zoo- und Wildtiere
  4. – 8. 5. 2005 v Praze
 • Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Výživa a poruchy metabolismu
  1. – 2. 10. 2005 ve Zlíně a v ZOO Lešná
 • Workshop – Veterinární péče o volně žijící zvířata
  2. 10. 2005 v ZOO Lešná
 • Diagnostické metody – Ultrasonografie
  29. 7. 2006 v Brně
 • Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Infekce – diagnostika a efektivní terapie
  30. 9. – 1. 10. 2006 v Brně
 • Workshop – Zobrazovací metody u exotů a zoozvířat
  1. 10. 2006 v Brně
 • Odborný seminář – Ultrasonografie, monitoring a endoskopie
  4. – 5. 11. 2006 v Lukách nad Jihlavou
 • Odborný seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata Základy ultrasonografické diagnostiky
  27. 1. 2007 v Praze
 • CAZVW Veterinary Dentistry Conference Exotic Pets (Stomatologie exotických zvířat)
  4. – 6. 5. 2007 v Brně
 • Odborný seminář – Ultrazvuková diagnostika onemocnění jater a sleziny
  12. 5. 2007 v Praze
 • Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Reprodukce exotických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
  6. – 7. 10. 2007 v Liberci
 • Workshop – Imobilizace volně žijících zvířat a zoozvířat
  7. 10. 2007 v ZOO Liberec
 • Radiační ochrana pro veterinární lékaře
  27. – 28. 10. 2007 v Praze
 • Odborný seminář – Ultrazvuková diagnostika ascités, mízních uzlin, nadledvin a pohlavních orgánů, echokardiografie a monitoring
  15. 12. 2007 v Brně
 • Odborný seminář – Gepardi, život ve volné přírodě, chov, krmení a zdravotní problematika v zoologických zahradách
  20. 9. 2008 v Praze
 • Semináře Biovety – Zvěrolékař a kočka; Nutriční terapie psů a koček s onemocněním kloubů; Správná příprava operačního výkonu; Nemoci tvrdých zubních tkání a apikálního parodontu; Rizika závažných infekčních onemocněnéní a možnosti účinné imunoprofilaxe u exotických šelem
  23. 9. 2008 v Plzni
 • Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Veterinární aspekty chovu volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
  4. – 5. 10. 2008 v Hodoníně
 • Odborná konference – Dopplerovská ultrasonografie, anestézie, laparoskopie a elektrochirurgie ve veterinární medicíně
  15. 11. 2008 v Brně
 • Aktuální přístup k léčbě onemocnění dolních cest močových u koček
  29. 11. 2008 ve Hnanicích
 • Aktuální gynekologické problémy u malých zvířat
  24. 1. 2009 v Brně
 • Seminář Veterinární kliniky Jaggy Praha – Dermatologie
  10. 3. 2009 v Plzni
 • Soft Tissue Surgery in Exotic Pet Animals
  1. – 3. 5. 2009 v Brně
 • Kontrola reprodukce malých zvířat – Virbac, Animal Health
  16. 5. 2009 v Praze
 • The 5th International Scientific and Practical Conference – ZOO Vet-Medicine
  19. – 22. 5. 2009 v Kyjevě (aktivní účast)
 • Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Gastroenterologie
  3. – 4. 10. 2009 v Plzni (ZOO) (aktivní účast)
 • Seminář kliniky ARVET – TTA a ruptura LCC u psů, Extrakce zubů v paradontologii
  28. 11. 2009 v Písku
 • Zobrazovací techniky u exotických zvířat – plazi, ptáci, drobní savci – RTG, USG, endoskopie
  23. 1. 2010 v Liberci
 • I. Mezinárodní endokrinologický kongres
  18. 9. 2010 v Brně
 • Řízená reprodukce exotických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
  2. – 3. 10. 2010 v Ústí nad Labem (ZOO) (aktivní účast)
 • Drobní savci v klinické praxi
  15. 1. 2011 v Brně
 • Sonografický workshop
  26. – 27. 3. 2011 v Liberci
 • Exotic Animal Conference 2011 – Ophthalmology
  19. – 21. 5. 2011 v Brně
 • Semináře Biovety – Spinální pacient-konzervativní, respektive pooperační péče; Principy ošetření a krytí ran u malých zvířat; Vhodný deinfekční program jako prevence nosokomiální infekce
  10. 6. 2011 v Brně
 • Dermatologie exotických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
  1. – 2. 10. 2011 v Hluboké nad Vltavou (ZOO Ohrada) (aktivní účast)
 • II. Seminář kliniky ARVET – Spinální traumata u psů a koček, Ortodoncie a mandibula angusta
  26. 11. 2011 v Písku
 • Kurz k získání osvědčení podle § 17 odst. 1 zákona číslo 246/1992 Sb.
  6. – 9. 2. 2012 v Praze
 • Anesteziologický seminář – Terapie bolesti
  19. 2. 2012 v Brně
 • Rekonstrukční chirurgie, kožní flapy a grafty – workshop Jaggy Praha
  12. 9. 2012 v Praze
 • Infekční nemoci exotických, volně žijících zvířat a zvířat zoologickcýh zahrad
  6. – 7. 10. 2012 v Hlubočkách (ZOO Olomouc) (aktivní účast)
 • Trendy ve stomatologii malých zvířat
  27. – 28. 10. 2012 v Brně
 • VII. dermatologický seminář
  25. 11. 2012 v Brně
 • Plazi ve veterinární ordinaci + Workshop (včetně manipulace a propedeutiky jedovatých hadů)
  19. – 20. 1. 2013 v Brně
 • Rentgenologie dutiny hrudní 1; Webinář KVL ČR
  20. 3. 2013 on-line
 • Rentgenologie dutiny břišní – cizí tělesa; Webinář KVL ČR
  3. 4. 2013 on-line
 • Drobní savci, ptáci a plazi: Záludnosti diagnostiky a terapie
  13. 4. 2013 v Hradci Králové
 • Nebojte se onkologického pacienta
  26. – 28. 4. 2013 v Jítravě u Liberce
 • Rentgenologie dutiny hrudní – plíce; Webinář KVL ČR
  1. 5. 2013 on-line
 • Rentgenologie dutiny hrudní – pleura, mediastinum; Webinář KVL ČR
  15. 5. 2013 on-line
 • V. Chirurgický seminář – Chirurgie ORL
  19. 5. 2013 v Brně
 • Essential Skills: Rabbit Dentistry – Dental radiography and interpretation (3 hours)
  23. 5. 2013 v Praze
 • Essential Skills: Rabbit Dentistry – Incisors and cheek tooth extraction (3 hours)
  23. 5. 2013 v Praze
 • Spinální traumata psů a koček; Webinář KVL ČR
  29. 5. 2013 on-line
 • Neurologické kasuistiky; Webinář KVL ČR
  12. 6. 2013 on-line
 • RTG – přímá a nepřímá digitalizace; Webinář KVL ČR
  26. 6. 2013 on-line
 • Nejvýznamnější parazité hlodavců a králíků; Webinář KVL ČR
  11. 9. 2013 on-line
 • Pacient s chronickým srdečním selháním od A do Z
  12. 9. 2013 v Plzni
 • RTG hrudníku – pleurální prostor a jeho ohraničení, brániční kýly; Webinář KVL ČR
  25. 9. 2013 on-line
 • Management reprodukce samic malých zvířat – Reprodukční kongres Virbac
  28. 9. 2013 v Senohrabech u Prahy
 • Chirurgie exotických, volně žijících zvířat a zvířat zoologickcýh zahrad
  5. – 6. 10. 2013 v Brně (ZOO Brno) (aktivní účast)
 • Zubní kámen to je prevír; Webinář KVL ČR
  9. 10. 2013 on-line
 • Odborný dermatologický seminář
  15. 10. 2013 v Plzni
 • Akutní abdomen – RTG + USG; Webinář KVL ČR
  23. 10. 2013 on-line
 • Odborný seminář – Neurologické dny Boehringer Ingelheim
  9. 11. 2013 v Praze
 • Seminář ministerstva zdravotnctví – Nová legislativa v oblasti návykových látek a prekursorů drog se zaměřením na návykové látky
  21. 11. 2013 v Praze
 • Volně žijící ptáci a netopýři v naší přírodě
  7. 12. 2013 v Brně
 • Kurz medicíny drobných savců; 1. a 2. výukový den – Úvod do medicíny drobných savců, diagnostický a terapeutický pohled na nejčastější dermatologická a endokrinní onemocnění
  4. – 5. 1. 2014 v Brně
 • Obecné zásady kontrastní rentgenologie
  8. 1. 2014 on-line
 • Akutní medicína – nuda nebbo adrenalinový sport
  22. 1. 2014 on-line
 • Kurz medicíny drobných savců; 3. a 4. výukový den – Poruchy pohybu a onemocnění urogenitálního systému
  25. – 26. 1. 2014 v Brně
 • Kurz medicíny drobných savců; 5. a 6. výukový den – Stomatologie a interpretace RTG
  15. – 16. 2. 2014 v Brně
 • Kontrasty v GIT
  19. 2. 2014 on-line
 • Kurz medicíny drobných savců; 7. výukový den – Onemocnění kardiorespiratorního systému a GIT
  1. 3. 2014 v Brně
 • Základní dovednosti v aviární praxi – Workshop
  29. 3. 2014 v Praze
 • Vetmeeting – aviární medicína, anesteziologie
  27. – 28. 9. 2014 v Seči (aktivní účast)
 • Anestézie, analgézie a imobilizace exotických, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
  4. – 5. 10. 2014 ve Vyškově (ZOO Vyškov) (aktivní účast)
 • Medicína drobných savců – workshop
  24. – 25. 1. 2015 v Praze
 • Oftalmologie v praxi
  7. 2. 2015 v Brně
 • Veterinární medicína pro praxi
  23. 5. 2015 v Praze
 • Základy medicíny fretek
  17. 6. 2015 v Praze
 • Vetmeeting – onemocnění močového traktu psů a koček
  19. – 20. 9. 2015 v Seči
 • Léky a jejich použití v klinické praxi exotických, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (aktivní účast)
  3. – 4. 10. 2015 v Jihlavě
 • Pokroky ve veterinární molekulární medicíně – Vemodia
  3. 12. 2015 v Plzni
 • Praktický přístup k anémii; Pokud je počet bílých krvinek normální, znamená to, že pacient zdravý?; Horečka neznámého původu.
  18. 2. 2016 v Praze
 • Endokrinologie psů a koček – Cushingův syndrom, hypotyreóza psů, hypertyreóza koček, výživa pacientů s endokrinologickou diagnózou.
  18. 3. 2016 v Praze
 • Kurz první pomoci a neodkladné resuscitace
  28. 4. 2016 v Plzni
 • Vetmeeting 2016 – Otorinolaryngologie malých zvířat
  24. – 25. 9. 2016 v Seči
 • Aktuální otázky klinické praxe u exotů, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
  1. – 2. 10. 2016 v Ostravě (ZOO Ostrava)
 • Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta
  12. 1. 2017 v Praze
 • Medicína drobných savců – workshop klinické a chirurgické zákroky na hlavě králíka
  21. – 22. 1. 2017 v Praze
 • Veterinární medicína pro praxi – Onemocnění koček
  20. 5. 2017 v Praze
 • Workshop – Ošetření pododermatitid a amputace u drobných savců
  18. 6. 2017 v Brně
 • Workshop – Kastrace samce a samice u drobných savců
  17. 9. 2017 v Brně
 • Vetmeeting 2017 – Exoti – zdravotní problematika plazů a ptáků
  23.  – 24. 9. 2017 v Seči
 • XVIII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Veterinární praxe u volně žijících zvířat
  30. 9. – 1. 10. 2017 v Olomouci
 • Workshop – Rentgenologie drobných savců – hlava
  21. 10. 2017 v Brně
 • Workshop – Rentgenologie drobných savců – dutina hrudní a břišní
  22. 10. 2017 v Brně
 • Workshop – Endoskopie u drobných savců
  12. 11. 2017 v Brně
 • Rentgenologie ptáků od A do Z pro začátečníky i pokročilé
  13. 1. 2018 v Liberci
 • Workshop – Chirurgie močového aparátu drobných savců
  17. 3. 2018 v Brně
 • XIX. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Aktuální otázky v klinické praxi
  20. – 21. 10. 2018 v Brně
 • Workshop – Kasuistiky u drobných savců
  2. 12. 2018 v Brně
 • Endo 2019 – ORL diagnostika
  16. 2. 2019 v Novém Městě na Moravě
 • Vetmeeting 2019
  28. 10. 2019 v Seči
 • XX. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Metabolismus, etika, legislativa
  5. – 6. 10. 2019 v Praze

Publikace

 • POKORNÝ, J. Řešení komplikace hojení traumatu Achlillovy šlachy se ztrátou tkáně u talapoina severního. Veterinární klinika 2007; 6:171–174.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A., RAMPICH, Z. Zkušenosti s terapií ulcerativních a nekrotických změn krunýře želv. Veterinární klinika 2008; 4:120–124.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A. Radikální chirurgické řešení píštěle supraplastrónového abscesu u želvy zelenavé (Testudo hermanni). Veterinární klinika 2009; 2:58–62.
 • FILIPOVÁ, A., POKORNÝ, J. Obstrukce žaludku kameny u samice varana Gouldova (Varanus gouldii). Veterinární klinika 2009; 2:51–53.
 • FILIPOVÁ, A., POKORNÝ, J., RAMPICH, Z., GEIGER, J. Chronické gastrointestinální problémy u tygrů. Sborník X. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Gastroenterologie. Plzeň; 2009:2–7.
 • POKORNÝ, J., RAMPICH, Z., GEIGER, J. Ulcerózní kolitida u kočkodana Brazzova (Cercopithecus neglectus). Sborník X. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Gastroenterologie. Plzeň; 2009:19–24.
 • FILIPOVÁ, A., POKORNÝ, J. Komplikovaný abortus u kosmana zakrslého – popis případu. Veterinární klinika 2010; 7:51–54.
 • POKORNÝ, J. Metoda odběru krve u tučňáků z v. coccygea dorsalis. Veterinární klinika 2010; 7:64–65.
 • POKORNÝ, J., KARNOS, V., LÁZNIČKA, A., FILIPOVÁ, A., RAMPICH, Z. Příprava samice tygra na umělou inseminaci. Sborník XI. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Řízená reprodukce. Ústí nad Labem; 2010:11–17.
 • FILIPOVÁ, S., POKORNÝ, J. Výsledky užití deslorelinu u samců v chovné skupině makaků lvích. Sborník XI. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Řízená reprodukce. Ústí nad Labem; 2010:24–27.
 • FICTUM, P., POKORNÝ, J., ŠKORIČ, M., FILIPOVÁ, A., KOUDELA, B. Hepatic alveolar echinococcosis in ring-tailed lemur (Lemur catta). Poster; Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft 04.06. Juli 2011 in Berlin.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, S. Rekonstrukce destruovaného horního víčka u klokánka králíkovitého (Bettongia penicillata). Sborník XII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Dermatologie exetických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad. Hluboká nad Vltavou; 2011:25–26.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, S. Řešení rohovkové ulcerace u ovíječe skvrnitého (Paradoxurus hermaphroditus philippinensis). Sborník XII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Dermatologie exetických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad. Hluboká nad Vltavou; 2011:27–29.
 • SKORIC, M., MRLIK, V., SVOBODOVA, J., BERAN, V., SLANY, M., FICTUM, P., POKORNY, J., PAVLIK, I. Infection in a female Komodo dragon (Varanus komodoensis) caused by Mycobacterium intracellulare: a case report. Veterinarni medicina March 2012; 57 (3):163–168.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A. Vznik tříselné kýly u makaka lvího po aplikaci implantátu s deslorelinem. Veterinární klinika 2012; 3:100–103.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A., BENEDIKT, V., FICTUM, P. Tři případy samic leguána zeleného spojené s výskytem preovulačních folikulů. Veterinární klinika 2012; 3:118–123.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A., FICTUM, P. Echinococcus multilocularis v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Sborník XIII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. Hlubočky; 2012:49–52.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A. Vzplanutí tularémie v Zoologické a botanické zahradě města Plzně v roce 2009. Sborník XIII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. Hlubočky; 2012:53–57.
 • POKORNÝ, J., BENEDIKT, V., RAMPICH, Z., ŠKORIČ, M. Chirurgický výkon na špičáku šimpanze učenlivého (Pan troglodytes). Veterinární klinika 2013; 4:176–183.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A., FICTUM, P. Tři případy Echinoccocus multilocularis v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Veterinární klinika 2013; 4:143–148.
 • POKORNÝ, J., RAMPICH, Z., KARNOS, V., FILIPOVÁ, A., BENEDIKT, V., BENDA, J., ŠKORIČ, M., ČADA, F. Ovariohysterektomie v podmínkách zoo – dva případy: laparoskopická OHE u lvice a standardní OHE u pásovce štětinatého. Sborník XIV. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. Brno; 2013:27–30.
 • POKORNÝ, J. Možnosti imobilizace vybraných volně žijících živočichů z naší přírody jako potenciálních pacientů v veterinární ordinaci. Vetmeeting. Seč; 2014:elektronický sborník CD.
 • POKORNÝ, J., RAMPICH, Z., FILIPOVÁ, A. Imobilizace/anestézie používaná v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Sborník XV. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. Vyškov; 2014:37–46.
 • KRIZ, P., MAKOVCOVA, J., SKORIC, M., HUML, O., POKORNY, J. Avian mycobacteriosis in an individual of the endangered Mauritian Pink pigeon (Nesoenas mayeri) species: a case report. Veterinarni Medicina, 60, 2015 (2):101–104.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A., BENEDIKT, V. Otevřená extrakce pseudoodontomem změněného maxilárního řezáku přes tvrdé patro u psouna prériového (Cynomys ludovicianus). Veteriární klinika 2015; 5:187–195.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A., RAMPICH, Z., ALEXA, M., BEZDĚKOVÁ, B. Akutní selhání ledvin u samice nosorožce indického (Rhinoceros unicornis). Sborník XVI. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. Jihlava; 2015:18–20.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A., BENEDIKT, V. Urolitiáza jako chybná diagnóza příčiny změn celkového klinického stavu u samce činčily. Sborník XVII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. Ostrava; 2016:35–38.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A., RAMPICH, Z., PEROUTKA, J., BENEDIKT, V. Cysticerkózy zachycené v Zoo Plzeň jako následky interakce s volně žijícími živočichy. Sborník XVIII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. Olomouc; 2017:43–45.
 • POKORNÝ, J., PEROUTKA, J. Metodika odběru krve u vrubozobých a jiných větších druhů ptáků. Sborník XIX. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. Brno; 2018:35–36.
 • PEROUTKA, J., POKORNÝ, J. Řešení traumatického poranění tlapy u levhartů sněžných v ZOO Plzeň. Sborník XIX. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. Brno; 2018:31–34.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A., RAMPICH, Z. Chirurgické řešení kožního novotvaru u velblouda a následná péče. Sborník XX. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. Praha; 2019:30–32.