MVDr. Alexandra Filipová

veterinární lékařka

 

 • absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roce 2006
 • držitelka Osvědčení veterinární léčebné a preventivní činnosti v plném rozsahu
 • držitelka Registrace pro vydávání veterinárních cestovních pasů a odběru vzorků k sérologickému testu prokazující ochranné protilátky proti vzteklině
 • členka Komory veterinárních lékařů ČR, registrační číslo 4976
 • členka České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (CAZWV)
 • od roku 2006 je externí veterinářkou Zoologické a Botanické zahrady města Plzně

 

Absolvované odborné semináře, kurzy a další vzdělávání

 • Odborný seminář – Ultrasonografie, monitoring a endoskopie
  4. – 5. 11. 2006 v Lukách nad Jihlavou
 • Odborný seminář – Základy ultrasonografické diagnostiky
  27. 1. 2007 v Praze
 • Odborný seminář – Ultrazvuková diagnostika onemocnění jater a sleziny
  12. 5. 2007 v Praze
 • Reprodukce exotických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
  6. – 7. 10. 2007 v Liberci
 • Workshop – Imobilizace volně žijících zvířat a zoozvířat
  7. 10. 2007 v ZOO Liberec
 • Odborný seminář – Ultrazvuková diagnostika ascités, mízních uzlin, nadledvin a pohlavních orgánů, echokardiografie a monitoring
  15. 12. 2007 v Brně
 • Odborný seminář – Gepardi, život ve volné přírodě, chov, krmení a zdravotní problematika
  20. 9. 2008 v Praze
 • Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Veterinární aspekty chovu volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
  4. – 5. 10. 2008 v Hodoníně
 • Odborná konference – Dopplerovská ultrasonografie, anestézie, laparoskopie a elektrochirurgie ve veterinární medicíně
  15. 11. 2008 v Brně
 • Aktuální přístup k léčbě onemocnění dolních cest močových u koček
  29. 11. 2008 ve Hnanicích
 • Aktuální gynekologické problémy u malých zvířat
  24. 1. 2009 v Brně
 • Small animal infektion diseases/Infekčné ochorenia malých zvierat
  21. – 22. 3. 2009 na Smolenickém zámku
 • Kontrola reprodukce malých zvířat – Virbac, Animal Health
  16. 5. 2009 v Praze
 • Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Gastroenterologie
  3. – 4. 10. 2009 v Plzni
 • Zobrazovací techniky u exotických zvířat – plazi, ptáci, drobní savci – RTG, USG, endoskopie
  23. 1. 2010 v Liberci
 • Řízená reprodukce exotických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
  2. – 3. 10. 2010 v Ústí nad Labem
 • Infekční nemoci exotických, volně žijících zvířat a zvířat zoologickcýh zahrad
  6. – 7. 10. 2012 v Hlubočkách (ZOO Olomouc)
 • Chirurgie exotických, volně žijících zvířat a zvířat zoologickcýh zahrad
  5. – 6. 10. 2013 v Brně (ZOO Brno)
 • Vedení porodu u feny; Webinář KVL ČR
  6. 11. 2013 on-line
 • Sonografický kurz – 4 výukové dny
  15. 9., 6. 10., 27. 10. a 24. 11. 2013 v Brně
 • Vetmeeting – onemocnění močového traktu psů a koček
  19. – 20. 9. 2015 v Seči
 • Léky a jejich použití v klinické praxi exotických, volně žijících zvířat a zvířat zoologickcýh zahrad
  3. – 4. 10. 2015 v Jihlavě

 

Publikace

 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A., RAMPICH, Z. Zkušenosti s terapií ulcerativních a nekrotických změn krunýře želv. Veterinární klinika 2008;4:120-124.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A. Radikální chirurgické řešení píštěle supraplastrónového abscesu u želvy zelenavé (Testudo hermanni). Veterinární klinika 2009;2:58-62.
 • FILIPOVÁ, A., POKORNÝ, J. Obstrukce žaludku kameny u samice varana Gouldova (Varanus gouldii). Veterinární klinika 2009;2:51-53.
 • FILIPOVÁ, A., POKORNÝ, J., RAMPICH, Z., GEIGER, J. Chronické gastrointestinální problémy u tygrů. Sborník X. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Gastroenterologie. Plzeň;2009:2-7.
 • FILIPOVÁ, A., POKORNÝ, J. Komplikovaný abortus u kosmana zakrslého – popis případu. Veterinární klinika 2010;7:51-54.
 • POKORNÝ, J., KARNOS, V., LÁZNIČKA, A., FILIPOVÁ, A., RAMPICH, Z. Příprava samice tygra na umělou inseminaci. Sborník XI. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Řízená reprodukce. Ústí nad Labem;2010:11-17.
 • FILIPOVÁ, S., POKORNÝ, J. Výsledky užití deslorelinu u samců v chovné skupině makaků lvích. Sborník XI. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Řízená reprodukce. Ústí nad Labem;2010:24-27.
 • FICTUM, P., POKORNÝ, J., ŠKORIČ, M., FILIPOVÁ, A., KOUDELA, B. Hepatic alveolar echinococcosis in ring-tailed lemur (Lemur catta). Poster; Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft 04.-06. Juli 2011 in Berlin.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, S. Rekonstrukce destruovaného horního víčka u klokánka králíkovitého (Bettongia penicillata). Sborník XII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Dermatologie exetických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad. Hluboká nad Vltavou;2011:25-26.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, S. Řešení rohovkové ulcerace u ovíječe skvrnitého (Paradoxurus hermaphroditus philippinensis). Sborník XII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Dermatologie exetických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad. Hluboká nad Vltavou;2011:27-29.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A. Vznik tříselné kýly u makaka lvího po aplikaci implantátu s deslorelinem. Veterinární klinika 2012; 3:100-103.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A., BENEDIKT, V., FICTUM, P. Tři případy samic leguána zeleného spojené s výskytem preovulačních folikulů. Veterinární klinika 2012; 3:118-123.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, S., FICTUM, P. Echinococcus multilocularis v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Sborník XIII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. Hlubočky; 2012:49-52.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, S. Vzplanutí tularémie v Zoologické a botanické zahradě města Plzně v roce 2009. Sborník XIII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. Hlubočky; 2012:53-57.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, S., FICTUM, P. Tři případy Echinoccocus multilocularis v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Veterinární klinika 2013; 4:143-148.
 • POKORNÝ, J., RAMPICH, Z., KARNOS, V., FILIPOVÁ, S., BENEDIKT, V., BENDA, J., ŠKORIČ, M., ČADA, F. Ovariohysterektomie v podmínkách zoo – dva případy: laparoskopická OHE u lvice a standardní OHE u pásovce štětinatého. Sborník XIV. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. Brno; 2013:27-30.
 • POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A., RAMPICH, Z., ALEXA, M., BEZDĚKOVÁ, B. Akutní selhání ledvin u samice nosorožce indického (Rhinoceros unicornis). Sborník XVI. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. Jihlava; 2015:18-20.